DSpace Eлектронний репозиторій Сумського НАУ
 

Sumy National Agrarian University >
Наукові праці >
Науковий журнал "Вісник СНАУ" >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/602

Назва: Сталезалізобетонне безбалкове перекриття. Розрахунок аналітичним методом
Інші назви: Сталежелезобетонные безбалочные перекрытия. Расчет аналитическим методом
Автори: Височина, Т. О.
Высочина, Т. А.
Vysochina, T. A.
Ключові слова: безбалкові перекриття
сумісна робота
метод лінійних елементів
безбалковые перекрытия
совместная работа
метод линейных элементов
Дата публікації: 2012
Видавець: Сумський національний аграрний ун-т
Бібліографічний опис: Височина Т. О. Сталезалізобетонне безбалкове перекриття. Розрахунок аналітичним методом [Електронний ресурс] / Т. О. Височина // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту : науковий журнал. – Сер. «Будівництво» / Сумський НАУ. – Суми, 2012. – Вип.5(16). – С. 68-73.
Короткий огляд (реферат): У статті наведені результати теоретичних та чисельних досліджень напружено-деформованого стану конструкцій сталезалізобетонних безбалкових перекриттів, на основі яких побудовано методику їх розрахунку аналітичним методом з використанням лінійних кінцевих елементів. Використані лінійні кінцеві елементи дозволяють з приємною точністю поряд з врахуванням поперечних сил взаємодії плит враховувати також згинальні моменти, дотичні зусилля і виникаючі сили розпору в конструкціях. Представлено розв'язання системи рівнянь сумісності деформацій методики лінійних кінцевих елементів, яка повністю враховує усі компоненти напружено-деформованого стану об'єктів дослідження. Рішення отриманої системи рівнянь представлено у вигляді розкладання у ряди Фур'є. З використанням результатів аналітичних рішень виконані відповідні розрахунки зусиль та переміщень досліджуваних конструкцій, на основі яких проведено порівняльний аналіз з розрахунками, виконаними з використанням методу кінцевих елементів. Проведене порівняння результатів розрахунку за отриманою методикою та методом кінцевих елементів. В статье приведены результаты теоретических и численных исследований напряженно-деформированного состояния конструкций устойчивых железобетонных безбалочных перекрытий, на основе которых построена методика их расчета аналитическим методом с использованием линейных конечных элементов. Использованные линейные конечные элементы позволяют с приятной точностью наряду с учетом поперечных сил взаимодействия плит учитывать также изгибающие моменты, касающиеся усилия и возникающие силы распора в конструкциях. Представлены решения системы уравнений совместимости деформаций методики линейных конечных элементов, которая полностью учитывает все компоненты напряженно-деформированного состояния объектов исследования. Решение полученной системы уравнений представлено в виде разложения в ряды Фурье. С использованием результатов аналитических решений выполнены соответствующие расчеты сил и перемещений исследуемых конструкций, на основе которых проведен сравнительный анализ с расчетами, выполненными с использованием метода конечных элементов. Проведено сравнение результатов расчета по полученной методике и методом конечных элементов.
Опис: The results of theoretical and numerical studies of the stress-strain state designs sustainable concrete girderless slabs on which are built method of their calculation the analytical method using linear finite elements. Used linear finite elements can with nice precision, along with consideration of transverse forces of interaction of plates also take into account the bending moment, tangential force and the emerging forces in dispersed structures. Presented by solving the equations of compatibility of deformations of linear finite element method, which fully takes into account all components of the stress-strain state of the objects of study. Solutions obtained system of equations presented in the form of expansions in Fourier series. Using the results of analytical decisions made appropriate estimates of effort and movement studied structures on which the comparative analysis of the calculations are performed using the finite element method. Comparison of results obtained by the calculation method and finite elements.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/602
Розташовується у зібраннях:Науковий журнал "Вісник СНАУ"

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
1204.pdf770,33 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок