DSpace Eлектронний репозиторій Сумського НАУ
 

Sumy National Agrarian University >
Наукові праці >
Статті, тези доповідей >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/4307

Назва: З’ясуванння фармако-токсикологічних властивостей та встановлення оптимальної терапевтичної дози препарату «ТімТіл»
Інші назви: Определение фармако-токсикологических свойств и установления оптимальной терапевтической дозы препарата «ТимТил»
Elucidation of pharmaco-toxicological properties and establishing optimal therapeutic dose of “TimTil”
Автори: Березовський, А. В.
Улько, Л. Г.
Сенча, В. В.
Березовский, А. В.
Улько, Л. Г.
Сенча, В. В.
Berezovsky, A. V.
Ulko, L. G.
Sencha, V. V.
Ключові слова: препарат «ТімТіл»
фармако-токсикологічні властивості
токсичність
препарат «ТимТил»
фармако-токсикологические свойства
токсичность
drug “TimTil”
pharmaco-toxicological properties
toxi city
Дата публікації: 2015
Бібліографічний опис: Березовський А. В. З’ясуванння фармако-токсикологічних властивостей та встановлення оптимальної терапевтичної дози препарату «ТімТіл»[Електронний ресурс] / А. В. Березовський, Л. Г. Улько, В. В. Сенча // Біологія тварин. - Львів, 2015. - Т.17. - № 3. - С. 21-28.
Короткий огляд (реферат): У статті наведені результати досліджень фармако-токсикологічних властивостей та оптимальної терапевтичної дози препарату «ТімТіл». Результатами досліджень встановлено, що за застосування препарату «ТімТіл» впродовж 21доби ймовірних змін у поведінці піддослідних тварин не спостерігалося. За введення препарату в 1/10 DL50 у тварин знижувалася рухова активність та відмічалося пригнічення.Емоційно-поведінкові реакції білих мишей у дослідних і контрольних групах істотно не відрізнялися. Клінічні показники тварин дослідної та контрольної груп за період досліджень залишався в межах фізіологічної норми. Відзначали незначне збільшення маси тіла дослідних і контрольних тварин протягом експерименту. Низький відсоток збільшення загальної маси був у мишей третьої групи, які отримували препарат «ТімТіл» в дозі 1/10 DL50. Аналіз гематологічних показників вказував на зниження вмісту гемоглобіну в крові тварин третьої групи. Вміст у крові дослідних і контрольних тварин еритроцитів та лейкоцитів вірогідно не відрізнявся. Встановлено збільшення кількості нейтрофілів і зменшення лімфоцитів у крові з підвищенням дози досліджуваного препарату. За проведення кон’юнктивальної проби з’ясовано, що «ТімТіл» не виявляє подразнювальної дії на слизову оболонку очей експериментальних тварин. У період проведення досліджень усі тварини залишалися активними, без зменшення маси тіла і видимих ознак відхилення від звичайних поведінкових реакцій. Отримані результати свідчать, що препарат «ТімТіл» не має алергенної та місцевої подразнювальної дії. Згідно з отриманими даними з вивчення місцевої подразнювальної дії препарату «ТімТіл» за одноразового та тривалого нанесення на шкірний покрив лабораторних тварин, констатували відсутність запальної реакції на місці аплікації, свербежу, виразок і алопецій, товщина шкірної складки не змінювалася. У дозі 0,1 мл/кг маси тіла препарат «ТімТіл» є ефективним за лікування білих мишей, заражених культурами S. pyogenes, S. aureus, P. vulgaris, E. coli, F. necrophorum, C. perfringens. В статье приведены результаты исследований фармако-токсикологических свойств и оптимальной терапевтической дозы препарата «ТимТил». Результатами исследований установлено, что при применении препарата «ТимТил» в течение 21 сутки вероятных изменений в поведении подопытных животных не выявлено. При введении препарата в 1/10 DL50 у животных снижалась двигательная активность и наблюдались признаки угнетения. Эмоционально-поведенческие реакции белых мышей в опытных и контрольных животных существенно не отличались. Отмечали незначительное увеличение массы тела опытных и контрольных животных в течение эксперимента. Низкий процент увеличения общей массы был у мышей третьей группы, получавших препарат «ТимТил» в дозе 1/10 DL50. Анализ гематологических показателей свидетельствует о недостоверном снижении содержания гемоглобина в крови животных третьей группы. Содержание в крови опытных и контрольных животных эритроцитов и лейкоцитов достоверно не отличалось. Определено увеличение количества нейтрофилов и уменьшение количества лимфоцитов крови с повышением дозы исследуемого препарата. При проведении конъюнктивальной пробы выяснено, что «ТимТил» не проявляет раздражающего действия на слизистую оболочку глаз экспериментальных животных. В течение периода исследований все животные оставались активными, без уменьшения веса и видимых признаков отклонения от нормальных поведенческих реакций. Полученные результаты свидетельствуют, что препарат «ТимТил» не обладает аллергенным и местным раздражающим действием. Согласно полученным данным по изучению местного раздражающего действия препарата «ТимТил» при однократном и длительном нанесения на кожный покров лабораторных животных, констатировали отсутствие на месте аппликации воспалительной реакции, зуда, язв и аллопеций, толщина кожной складки не изменялась. В дозе 0,1 мл/кг массы тела препарат «ТимТил» является эффективным при лечении белых мышей, зараженных культурами S. pyogenes, S. aureus, P. vulgaris, E. coli, F. necrophorum, C. perfringens.
Опис: The paper presents the results of studies of pharmacy-toxicological properties and the optimal therapeutic dose of “TimTil”. Results of studies found that possible changes in the behavior of the experimental animals were not observed when using the drug “TimTil” within 21 days. With the administration of the drug in 1/10 DL50 the motor activity of animals decreased and they showed signs of depression. Emotional and behavioral responses of white mice in the experimental and control gruops were not signi袈cantly different. We noted a slight increase in body weight of experimental and control animals throughout the experiment. The low percentage of increase in the total mass was observed in the third group of mice receiving the drug “TimTil” in dose 1/10 DL50. Analysis of hematological parameters indicates insignicant decrease in hemoglobin in the blood of animals of the third group. Contents of erythrocytes and leukocytes in the blood of experimental and control animals were not signicantly different. An increase of the number of neutrophilеs and lymphocytes decreased with increasing doses of study drug. During the conjunctive sample it was revealed that “TimTil” shows no irritant action on the mucous membrane of the eyes of experimental animals. During the study period all animals remained active without reducing the weight and the visible signs of deviation from the normal behavioral responses. The results indicate that the drug “TimTil” has no allergenic and local irritant effect. According to data obtained by the study of the local irritant action of the drug “TimTil” the single and long-term application to the skin of laboratory animals stated the absence of on-site application of the in ammatory reaction, itching, ulceration, and alopecia, skinfold thickness did not change. At a dose of 0.1 ml/kg body weight of the drug “TimTil” is effective in the treatment of white mice infected by cultures S. pyogenes, S. aureus, P. vulgaris, E. coli, F. necrophorum, C. perfringens.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/4307
Розташовується у зібраннях:Статті, тези доповідей

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Березовський А. В. З'ясування фармако-токсикологічних.pdf443,79 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок