DSpace Eлектронний репозиторій Сумського НАУ
 

Sumy National Agrarian University >
Наукові праці >
Підручники та навчальні посібники >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/3844

Назва: Трансформація світогляду в добу Відродження і Реформації (з автентичними текстами праць Юрія Дрогобича в українському перекладі)
Інші назви: Трансформация мировоззрения в эпоху Возрождения и Реформации (с аутентичными текстами трудов Юрия Дрогобыча в переводе на украинский язык)
Transformation of world outlook during the Renaissance and the Reformation (with authentic texts of works by Yuri Drohobych in Ukrainian language)
Автори: Вандишев, Валентин Миколайович
Вандышев, Валентин Николаевич
Vandyshev, Valentine NIkolaevich
Ключові слова: Юрій Дрогобич
Відродження
Реформація
Юрий Дрогобыч
Возрождение
Реформация
Yuri Drohobych
Renaissance
Reformation
Дата публікації: 2016
Видавець: Видавництво "Кондор-Видавництво"
Бібліографічний опис: Вандишев В. М. Трансформація світогляду в добу Відродження і Реформації (з автентичними текстами праць Юрія Дрогобича в українському перекладі): навчальний посібник [Електронний ресурс] / В. М. Вандишев. – Київ : Кондор-Видавництво, 2016. – 304 с.
Короткий огляд (реферат): Важлива складова посібника – праці Юрія Дрогобича (1448-1494), які подано в оригіналі (фотокопії), латинською та українською мовами. Зміст цих праць відображає важливі моменти духовного і морально-естетичного світобачення людей тогочасної Європи. Показано закономірний характер історичного поступу, певна повторюваність в історії переламних періодів, до яких слід віднести європейські Відродження і Реформацію. Образ життя, діяльність і праці мислителей і яскравих особистостей тієї доби, серед яких: Г. Плетон, Марсіліо Фічіно, П. Помпонацці, Піко делла Мірандола, Юрій Дрогобич (Котермак) серйозно вплинули на розвиток європейської культури і науки. Акцентовано увагу на особливостях духовно-культурної ситуації Русі XIV–XVІ ст. Європейська духовність і наука доби Реформації розглянуті крізь призму нового світогляду, значний внесок у формування якого зробив Миколай Коперник. Розглянуто особливості ідеологічного і світоглядного підґрунтя реформаційних трансформацій у Європі і в Україні. Особливу увагу приділено діяльності Філіппа Меланхтона, Кирила Транквілліона, Петра Могили та ін. Важная составляющая пособия – работы Юрия Дрогобыча (1448-1494), которые представлены в оригинале (фотокопии), а также в переводах на латинский и украинский языки. Содержание этих работ отражает важные моменты духовного и нравственно-эстетического мировоззрения людей тогдашней Европы. Показано закономерный характер исторического развития, определенная повторяемость в истории переломных периодов, к которым следует отнести европейское Возрождение и Реформацию. Образ жизни, деятельности и труды мыслителей и ярких личностей того времени, среди которых Г. Плетон, Марсилио Фичино, П. Помпонацци, Пико делла Мирандола, Юрий Дрогобыч (Котермак) серьезно повлияли на развитие европейской культуры и науки. Акцентировано внимание на особенностях духовно-культурной ситуации в России XIV-XVI вв. Европейская духовность и наука эпохи Реформации рассмотрены через призму нового мировоззрения, значительный вклад в формирование которого сделал Николай Коперник. Рассмотрены особенности идеологического и мировоззренческого оснований реформаторских трансформаций в Европе и в Украине. Особое внимание уделено деятельности Филиппа Меланхтона, Кирилла Транквиллион, Петра Могилы и др.
Опис: An important component of the benefits – works of Yuri Drohobych (1448-1494), which are presented in the original (photocopies), and translated into Latin and Ukrainian languages. The content of these works reflects the important moments of spiritual, moral and aesthetic world of people then Europe. Displaying logical character of historical development, a certain repetitiveness in the history of the critical period, which should include the European Renaissance and the Reformation. Lifestyle, activity and works of thinkers and outstanding personalities of the time, among them G. Pletho, Marsilio Fichino, P. Pomponazzi, Pico della Mirandola, Yuri Drohobych (Kotermak) seriously affected the development of European culture and science. The attention to the features of the spiritual and cultural situation in Russia XIV-XVI centuries. European spirituality and science of the Reformation are considered through the prism of a new world view, a significant contribution to the formation of which did Nicolaus Copernicus. The features of the ideological and philosophical bases of reform transformations in Europe and in Ukraine. Particular attention is paid to the activities of Philipp Melanchthon, Кyril Tranquilliоn, Peter Mohyla and others.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/3844
Розташовується у зібраннях:Підручники та навчальні посібники

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
ТРАНСФ_ЮД.pdf4,64 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок