DSpace Eлектронний репозиторій Сумського НАУ
 

Sumy National Agrarian University >
Наукові праці >
Статті, тези доповідей >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/3651

Назва: Вплив якісного розвитку морфологічних ознак вимені корів української червоно-рябої молочної породи на їхнє довголіття
Інші назви: Влияние качественного развития морфологических признаков вымени коров украинской красно-пестрой молочной породы на их долголетие
The impact qualitative development of morphological characters of the udder cows of ukrainian red-and-white dairy breed on their longevity
Автори: Хмельничий, Л. М.
Вечорка, В. В.
Хмельничий, Л. М.
Вечёрка, В. В.
Khmel'nichiy, L. M.
Vecherka, V. V.
Ключові слова: лінійна оцінка
українська червоно-ряба молочна порода
ознаки вимені
линейная оценка
украинская красно-пестрая молочная порода
признаки вымени
linear estimation
Ukrainian Red-and-White dairy breed
udder traits
Дата публікації: 2016
Видавець: Вінницький національний аграрний університет
Бібліографічний опис: Хмельничий Л. М. Вплив якісного розвитку морфологічних ознак вимені корів української червоно-рябої молочної породи на їхнє довголіття [Електронний ресурс] / Л. М. Хмельничий, В. В. Вечорка // Аграрна наука та харчові технології. – 2016. – Вип. 1 (91). – С. 211-219.
Короткий огляд (реферат): Враховуючи важливе значення методики лінійної класифікації у визначенні племінної цінності молочної худоби та селекційну і економічну вагомість тривалості використання тварин, були проведені дослідження в аспекті визначення зв’язку між оцінкою лінійних ознак вимені та тривалістю життя корів. Експерименти проведені у стаді племінного заводу АФ “Маяк” Золотоніського району Черкаської області на поголів’ї корів української червоно-рябої молочної породи. Оцінка корів-первісток за екстер'єрним типом проведена за методикою лінійної класифікації згідно останніх рекомендацій ICAR у віці 2-4 місяців після отелення. Встановлено, що корови з вищими оцінками за стан розвитку морфологічних ознак вимені мають довшу тривалість життя у порівнянні з тваринами, оцінених нижчим балом. За лінійною оцінкою ознаки прикріплення передніх часток вимені (9 балів) корови використовувались у стаді на 710 днів довше, ніж корови з оцінкою в один бал. Корови з оцінкою за ознакою висоти прикріплення задніх часток вимені прожили на 687 днів довше. Тварини з оцінкою за розвиток центральної зв’язки вимені нижчою від середньої (1-4 бали) використовувалися від 1688 до 1832 днів. Корови з оцінкою центральної зв’язки у дев’ять балів відрізнялися вищою тривалістю життя – 2377 днів, перевищуючи корів з найнижчою оцінкою на 702 дні. Встановлено, що корови, у яких високо розташоване вим’я, значно менше піддаються ризикам травмування та захворювань і значно довше використовуються у стаді. Різниця між середньою тривалістю життя корів з оцінкою дев’ять балів та оцінкою в один бал за глибину вимені становила 618 днів. Доведено, що найдовше використовувалися у стаді корови з оцінками за розташування передніх дійок від п’яти до дев’яти балів, а істотне зниження показника тривалості життя у корів розпочинається з оцінкою за цю ознаку від чотирьох до одного бала. Таким чином, оцінка корів української червоно-рябої молочної породи за методикою лінійної класифікації підтвердила, що добрий розвиток морфологічних ознак вимені є запорукою тривалого життя корів у нових умовах виробництва молока. Учитывая важное значение методики линейной классификации в определении племенной ценности молочного скота, селекционную и экономическую значимость продолжительности использования животных, были проведены исследование в аспекте определения связи между оценкой линейных признаков вымени и продолжительностью жизни коров. Эксперименты проведены в стаде племенного завода АФ “Маяк” Золотоношского района Черкасской области на поголовье коров украинской красно-пестрой молочной породы. Оценка коров-первотелок по экстерьерному типу проведена по методике линейной классификации согласно последних рекомендаций ICAR в возрасте 2-4 месяцев после отела. Установлено, что коровы с высшими оценками за состояние развития морфологических признаков вымени имеют более длинную продолжительность жизни в сравнении с животными, оцененных низшим баллом. Согласно линейной оценке признака прикрепления передних частей вымени (9 баллов) коровы использовались в стаде на 710 дней дольше, чем коровы с оценкой в один балл. Коровы с оценкой по признаку высоты прикрепления задних частей вымени прожили на 687 дней дольше. Животные с оценкой за развитие центральной связки вымени ниже средней (1-4 балла) использовались от 1688 до 1832 дней. Коровы с оценкой центральной связки в девять баллов отличались высшей продолжительностью жизни – 2377 дней, превышая коров с самой низкой оценкой на 702 дня. Установлено, что коровы, у которых высоко расположено вымя, гораздо меньше поддаются рискам получения травм и заболеваний и значительно дольше используются в стаде. Разница между средней продолжительностью жизни коров с оценкой девять баллов и оценкой в один балл за глубину вымени составляла 618 дней. Доказано, что дольше всего использовались в стаде коровы с оценками за расположение передних сосков от пяти до девяти баллов, а существенное снижение показателя продолжительности жизни у коров начинается с оценки за этот признак от четырех к одному баллу. Таким образом, оценка коров украинской краснее рябой молочной породы за методикой линейной классификации подтвердила, что хорошее развитие морфологических признаков вымени является залогом продолжительного использования коров в новых условиях производства молока.
Опис: Given the importance in determining the breeding value of cows dairy cattle methods of linear classification, breeding and economic importance of the duration of animal studies have been conducted in the aspect of determining the relationship between the estimation of linear udder traits and longevity of cows. The experiments were carried out in the herd of pedigree plant PF “Mayak” Zolotonosha district, Cherkasy region on cows of Ukrainian Red-and-White dairy breed. Estimation of fresh cows for conformation type carried out by the method of linear classification according to the latest recommendations of the ICAR at the age of 2-4 months after calving. Cows with higher estimates for the condition of development morphological characteristics of the udder, was found have higher life longevity in comparison with animals, assessed the lowest score. According to linear assessment trait of the front udder attachment (9 scores) cows were used in the herd on 710 days longer than cows with one score. Estimation of nine scores for the height of rear udder attachment allowed to live cows in 687 days longer. Animals with the assessment for development of central udder ligament below the average (1-4 scores) were used from 1688 to 1832 days. Cows with the assessment of central ligament in nine scores had the highest lifetime – 2377 days, exceeding cows with the lowest assessment on 702 days. Cows with a high udder position, is much less susceptible to risks of injury and diseases, so are used much longer in the herd. The difference between the average lifespan of cows in nine scores and one score for udder depth was 618 days. The longest were used in a herd cows with assessments of the front teats position from five to nine scores, and a significant reduction in life longevity in cows begins with an assessment for this trait from four to one score. Thus, evaluation of cows of Ukrainian Red-and-White dairy breed by the method of linear classification has confirmed that the development of morphological traits of the udder is the key to long life cows in the new environment of milk production. Key words: linear estimation, Ukrainian Red-and-White dairy breed, the udder traits, lifespan
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/3651
Розташовується у зібраннях:Статті, тези доповідей

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
ВПЛИВ ЯКІСНОГО.pdf917,53 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок