DSpace Eлектронний репозиторій Сумського НАУ
 

Sumy National Agrarian University >
Курсові проекти >
Юридичний >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/3418

Назва: Організаційно-правові засади управління агропромисловим комплексом
Інші назви: Организационно-правовые основы управления агропромышленным комплексом
The organizational principles of management agro-industrial complex
Автори: Муковоз, Марія Юріївна
Муковоз, Мария Юрьевна
Mukovoz, Maria
Ключові слова: господарські формування
володіння
землекористування
хозяйственные формирования
владения
землепользования
business formation
ownership
land use
Дата публікації: 2016
Видавець: Сумський національний аграрний ун-т
Бібліографічний опис: Юридичний факультет ; наук. керівник І. О. Кравченко
Короткий огляд (реферат): Формування агропромислових комплексів у сучасних умовах передбачає органічне об'єднання промисловості і сільського господарства на основі зближення і взаємодії підприємств по виробництву, заготівлі, переробці, збереженню сільськогосподарської сировини та реалізації готової продукції, а також обслуговуючих їх виробництв. Головною рисою сучасного АПК є наявність постійних і прямих зв'язків між високоспеціалізованим сільським господарством і промисловістю як по лінії виробництва і переробки сировини, так і по лінії комплексної переробки відходів основного виробництва аж до випуску готової продукції. Важливим також є високий рівень галузевої і територіальної взаємопов'язаності і пропорційності розвитку всіх підприємств комплексу. Однак таку територіальну єдність не варто розуміти як розміщення всіх складових АПК у межах єдиного майданчика. Підрозділи, що утворюють агропромисловий комплекс (виробництво, зберігання, транспортування, переробка та збут сільськогосподарської продукції), можуть знаходитись на значній відстані один від одного за умови збереження виробничо-економічної єдності. Агропромисловий комплекс - це форма організації виробництва взаємопов'язаних галузей, що розглядається як виробничо-територіальна система, при якій відповідні сільськогосподарські і промислові підприємства органічно об'єднані в межах певної території в єдиний виробничий цикл від одержання сировини до випуску готової продукції. Тісний взаємозв'язок сільськогосподарської і переробної ланок у межах АПК є свідченням того, що вони не можуть нормально функціонувати одна без одної. Для будь-якого агропромислового комплексу характерна внутрішня єдність і цілісність у результаті поділу праці між галузями сільського господарства і промисловістю. Характерно, що більшість АПК розвиваються на основі спільного використання трудових ресурсів, допоміжних і обслуговуючих об'єктів, енергетичного, ремонтного господарства, водопостачання, комунально-побутових послуг, спільності території, природних та історичних умов, методів організації і управління. Формирования агропромышленных комплексов в современных условиях предполагает органическое объединение промышленности и сельского хозяйства на основе сближения и взаимодействия предприятий по производству, заготовке, переработке, хранению сельскохозяйственного сырья и реализации готовой продукции, а также обслуживающих их производств. Главной чертой современного АПК является наличие постоянных и прямых связей между высокоспециализированным сельским хозяйством и промышленностью как по линии производства и переработки сырья, так и по линии комплексной переработки отходов основного производства до выпуска готовой продукции. Важным также является высокий уровень отраслевой и территориальной взаимосвязанности и пропорциональности развития всех предприятий комплекса. Однако такую территориальное единство не стоит понимать как размещение всех составляющих АПК в рамках единой площадки. Подразделения, образующие агропромышленный комплекс (производство, хранение, транспортировка, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции), могут находиться на значительном расстоянии друг от друга при сохранении производственно-экономического единства. Агропромышленный комплекс - это форма организации производства взаимосвязанных отраслей, рассматривается как производственно-территориальная система, при которой соответствующие сельскохозяйственные и промышленные предприятия органично объединены в пределах определенной территории в единый производственный цикл от получения сырья до выпуска готовой продукции. Тесная взаимосвязь сельскохозяйственной и перерабатывающей звеньев в пределах АПК является свидетельством того, что они не могут нормально функционировать друг без друга. Для любого агропромышленного комплекса характерна внутреннее единство и целостность в результате разделения труда между отраслями сельского хозяйства и промышленностью. Характерно, что большинство АПК развиваются на основе совместного использования трудовых ресурсов, вспомогательных и обслуживающих объектов, энергетического, ремонтного хозяйства, водоснабжения, коммунально-бытовых услуг, общности территории, природных и исторических условий, методов организации и управления.
Опис: Formation of agro-industrial complexes in the current conditions involves an organic union of industry and agriculture based on convergence and interaction between enterprises on production, harvesting, processing, preservation of agricultural raw materials and finished products, and their service industries. The main feature of modern agribusiness is the availability of permanent and direct links between agriculture and tertiary industry both through the production and processing of raw materials, and through comprehensive recycling of primary production up to finished production. It is also important high sectoral and regional interconnectivity and proportionality of all enterprises complex. However, this territorial integrity should not be understood as placing all components of APC within a single platform. Departments that form agriculture (production, storage, transport, processing and marketing of agricultural products) may be at a considerable distance from each other while maintaining production and economic unity. Agriculture - a form of production related sectors, considered as industrial-territorial system in which the relevant agricultural and industrial enterprises seamlessly combined within a specific area in a single production cycle from receiving raw materials to finished production. The close relationship of agriculture and processing units within APC is evidence that they can not function without each other. For any agriculture characterized by internal unity and integrity as a result of the division of labor between sectors of agriculture and industry. It is significant that most APC developed on the basis of sharing of human resources, support and service facilities, energy, repair management, water supply, municipal services, community area, natural and historical conditions, methods of organization and management.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/3418
Розташовується у зібраннях:Юридичний

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
курсова Муковоз М.Ю..pdf289,82 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок