DSpace Eлектронний репозиторій Сумського НАУ
 

Sumy National Agrarian University >
Дипломні роботи >
Харчових технологій >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/3289

Назва: Удосконалення технології кисломолочного напою шляхом спільного культивування кисломолочних та біфідобактерій
Інші назви: Совершенствование технологии кисломолочного напитка путем совместного культивирования кисломолочных и бифидобактерий
Improvement of technology through joint milk drinks and dairy cultivation of bifidobacteria
Автори: Назаренко, Тетяна Сергіївна
Назаренко, Татьяна Сергеевна
Nazarenko, Tatyana
Ключові слова: пребіотики
біфідобактерії
стрептокок
пребиотики
бифидобактерии
стрептококк
probiotics
bifidobacteria
streptococcus
Дата публікації: 2015
Видавець: Сумський національний аграрний ун-т
Бібліографічний опис: Факультет харчових технологій; наук. керівник В. В. Євлаш
Короткий огляд (реферат): На сьогодні розв’язання проблеми здорового харчування є найважливішим та актуальним державним завданням, пов'язаним із соціальною стабільністю суспільства і здоров'ям населення. У ХХІ столітті в концепції «здорового» харчування особлива роль відводиться продуктам функціонального призначення як стратегічному напряму розвитку харчової промисловості. На сьогоднішній час перед виробниками харчових продуктів постало дуже актуальне питання щодо підвищення якості, біологічної цінності, безпечності, забезпечення покращення смакових показників та розширення асортименту певних видів харчових продуктів і в тому числі кисломолочних продуктів. На сучасному етапі розвитку найбільш результативною є концепція створення функціональних кисломолочних продуктів, які позитивно впливатимуть на організм людини. Оскільки близько 80 % населення України мають проблеми з шлунково-кишковим трактом, то досить актуальним є удосконалення кисломолочних продуктів, шляхом спільного культивування молочнокислих бактерій та біфідобактерій, а також підбір біфідогенного фактора в оптимальних кількостях, щоб забезпечити ріст і розвиток біфідобактерій. У зв'язку з цим при розробці та виконанні досліджень даної магістерської роботи, нами було вирішено такі питання: по-перше, підібрати біфідогенний фактор, що підсилює ріст біфідобактерій та співвідношення мікроорганізмів, що підсилюватимуть смакову композицію виробу – аналогу; по-друге, дослідити органолептичні, фізико-хімічні, мікробіологічні показники готового продукту і оцінити якісні показники готового продукту. На сегодня решение проблемы здорового питания является важнейшим и актуальным государственным задачам, связанным с социальной стабильностью общества и здоровьем населения. В XXI веке в концепции «здорового» питания особая роль отводится продуктам функционального назначения как стратегическому направлению развития пищевой промышленности. На сегодняшнее время перед производителями пищевых продуктов встал очень актуален вопрос о повышении качества, биологической ценности, безопасности, обеспечения улучшения вкусовых показателей и расширения ассортимента определенных видов пищевых продуктов и в том числе кисломолочных продуктов. На современном этапе развития наиболее результативной является концепция создания функциональных кисломолочных продуктов, которые положительно влиять на организм человека. Поскольку около 80% населения Украины имеют проблемы с желудочно-кишечным трактом, то весьма актуальным является совершенствование кисломолочных продуктов, путем совместного культивирования молочнокислых бактерий и бифидобактерий, а также подбор бифидогенного фактора в оптимальных количествах, чтобы обеспечить рост и развитие бифидобактерий. В связи с этим при разработке и выполнении исследований данной магистерской работы, нами были решены следующие вопросы: во-первых, подобрать бифидогенным фактор, усиливающий рост бифидобактерий и соотношение микроорганизмов, усиливать вкусовую композицию изделия - аналога; во-вторых, исследовать органолептические, физико-химические, микробиологические показатели готового продукта и оценить качественные показатели готового продукта.
Опис: Today, the problem of a healthy diet is the most important and urgent public problems related to social stability and public health. In the twentieth century the concept of "healthy" food products specific role for functional purposes as the strategic direction of the food industry. Today time before food manufacturers raised the very important issue of improving quality, biological value, safety, providing improved performance and taste diversification of certain kinds of foods and including dairy products. At the present stage of development are most effective concept of creating functional dairy products that have a positive impact on the human body. Since about 80% of Ukraine have problems with the gastrointestinal tract, it is very important is improvement of dairy products by the joint cultivation of lactic acid bacteria and bifidobacteria and selection bifidogenic factor in optimal quantities to ensure the growth and development of bifidobacteria. In this regard, the development and implementation of research master's work, we have decided the following questions: First, pick bifidogenic factor that enhances the growth of bifidobacteria and the ratio of microorganisms that amplify flavoring composition product - analog; secondly, to investigate the organoleptic, physical, chemical, microbiological indicators of the finished product and evaluate quality indicators of the finished product.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/3289
Розташовується у зібраннях:Харчових технологій

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Назаренко.pdf1,03 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок