DSpace Eлектронний репозиторій Сумського НАУ
 

Sumy National Agrarian University >
Наукові праці >
Підручники та навчальні посібники >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2569

Назва: Інтелектуальна власність: у схемах і таблицях
Інші назви: Интеллектуальная собственность: в схемах и таблицах.
Intellectual property: the charts and tables
Автори: Ксенофонтова, М. Н.
Самодай, В. П.
Дубовик, С. Г.
Ксенофотова, М. М.
Самодай, В. П.
Дубовик, С. Г.
Ksenofotova, M. M.
Samoday, V. P.
Dubovik, S. G.
Ключові слова: інтелектуальна власність
патент
облік
интеллектуальная собственность
патент
учет
intellectual property
patent
assessment records
Дата публікації: 2014
Видавець: Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка
Бібліографічний опис: Ксенофонтова М. М. Інтелектуальна власність: у схемах і таблицях : навчальний посібник [Електронний ресурс] / М. М. Ксенофонтова, В. П. Самодай, С. Г. Дубовик. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. - 292 с.
Короткий огляд (реферат): Мета даного навчального посібника полягає у формуванні у випускників вищих навчальних закладів цілісного уявлення про напрями створення, комерціалізації та забезпечення правової охорони і захисту об’єктів інтелектуальної власності. Завданням навчального посібника є теоретична та практична підготовка випускників вищих навчальних закладів з питань: інституційно-правового поля функціонування інтелектуальної власності; патентно-ліцензійної політики та патентних досліджень в процесі створення інтелектуальної власності; управління інтелектуальною власністю та її маркетингу; поняття, набуття і охорони прав на об’єкти промислової власності; поняття, набуття і охорони авторського права; набуття прав інтелектуальної власності на нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності; обліку і оцінки вартості інтелектуальної власності в процесі її комерціалізації; захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності; міжнародних та закордонних аспектів права інтелектуальної власності. Практична значимість та придатність навчального посібника підвищується можливістю самостійного вивчення навчальних дисциплін циклу професійної і практичної підготовки. Доданий до навчального посібника глосарій розширить можливості самостійного вивчення студентами навчального матеріалу. Створений навчальний посібник базується на використанні законодавчої бази, результатів наукових досліджень, матеріалів підручників і посібників науковців в сфері інтелектуальної власності. Повний список використаної літератури міститься в кінці посібника. Цель данного учебного пособия заключается в формировании у выпускников высших учебных заведений целостного представления о направлениях создания, коммерциализации и обеспечения правовой охраны и защитыо бъектов интеллектуальной собственности. Задачей учебного пособия является теоретическая и практическая подготовка выпускников высших учебных заведений по вопросам: институционально-правового поля функционирования интеллектуальной собственности; патентно-лицензионной политики и патентных исследований в процессе создания интеллектуальной собственности; управления интеллектуальной собственностью и ее маркетинга; понятие, приобретения и охраны прав на объекты промышленной собственности; понятие, приобретения и охраны авторского права; приобретения прав интеллектуальной собственности на нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности; учета и оценки стоимости интеллектуальной собственности в процессе ее коммерциализации; защиты прав на объекты интеллектуальной собственности; международных и иностранных аспектов права интеллектуальной собственности. Практическаяз начимость и пригодность учебного пособия повышается возможностью самостоятельного изучения учебных дисциплин цикла профессиональной и практической подготовки. Добавлен к учебному пособию глоссарий расширит возможности самостоятельного изучения студентами учебного материала. Созданное учебное пособие базируется на использовании законодательной базы, результатов научных исследований, материалов учебников и пособий ученых в сфере интеллектуальной собственности. Полный список использованной литературы находится в конце пособия.
Опис: The purpose of the manual is to build on university graduate shortlist understand in of the directions of creation, commercialization and provide legal protection of intellectual property.The objective of the manual is the theoretical and practical training for graduates on: institutional and legal frame work off unction intellectual property; patent licensing and patent policy re search in the creation of intellectual property; intellectual property management and its marketing; concept acquisition and protection of the industrial property; concept acquisition and protection of copyright; acquisition of intellectual property rights to non-traditional intellectual property; accounting and valuation of intellectual property in the process of commercialization; protection of intellectual property; international and foreign aspects of intellectual property rights. The practical significance and usefulness of the manual raises the possibility to study is spline cycle of professional and practical training. Added to textbook glossary en Hansel the ability of self-study of teaching material. Created tutorial is based on the use of the legal frame work, research results, materials, textbooks and scientist is in the field of intellectual property. Full list of references found-at the end of the manual.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2569
Розташовується у зібраннях:Підручники та навчальні посібники

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Ксенофонтова М. М. Інтелектуальна власність у схемах і таблицях.pdf2,76 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок