DSpace Eлектронний репозиторій Сумського НАУ
 

Sumy National Agrarian University >
Наукові праці >
Дисертації та автореферати >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1719

Назва: Розвиток внутрішнього контролю в системі управління сільськогосподарськими підприємствами
Інші назви: Развитие внутреннего контроля в системе управления сельскохозяйственными предприятиями
Development of Internal Control in the Management of Agricultural Enterprises
Автори: Гончар, Віталій Павлович
Гончар, Виталий Павлович
Gonchar, Vitaliy Pavlovitch
Ключові слова: внутрішній контроль
система управління
косорсинг
внутренний контроль
система управления
косорсинг
internal control
management
co-sourcing
Дата публікації: 2014
Бібліографічний опис: Гончар В. П. Розвиток внутрішнього контролю в системі управління сільськогосподарськими підприємствами [Електронний ресурс] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд екон. наук.: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" / В. П. Гончар. - Харків, 2014. - 20 с.
Короткий огляд (реферат): У дисертаційній роботі обґрунтовано авторський підхід до вирішення наукового завдання щодо удосконалення внутрішнього контролю в системі управління сільськогосподарськими підприємствами. Подальшого розвитку набуло змістовне наповнення поняття «контроль» як економічної та управлінської категорії через уточнення понятійного апарату і узгодження підходів до формування сутнісного значення. Поглиблено теоретичні основи дослідження внутрішнього контролю як системи. Запропоновано шляхи узгодження поглядів на визначення складу елементів системи внутрішнього контролю, її мети та принципів. Удосконалено класифікацію передумов оптимізації системи внутрішнього контролю сільськогосподарських підприємств. Обґрунтовано методичний підхід до організації ефективної системи внутрішнього контролю з використанням косорсингу, що дозволяє раціонально поєднати управлінський контроль та контроль власника. Запропоновано використання оцінно-ситуаційного підходу до оцінки ефективності та якості системи внутрішнього контролю і визначення рівня її сприяння досягненню цілей підприємства. В диссертационной работе обосновано авторский подход к решению научной задачи по совершенствованию внутреннего контроля в системе управления сельскохозяйственными предприятиями. Дальнейшее развитие получило содержательное наполнение понятия «контроль» как экономической и управленческой категории через уточнение понятийного аппарата и согласование подходов к формированию сущностного значения. Углублено теоретические основы исследования внутреннего контроля как системы. Предложены пути согласования взглядов на определение состава элементов системы внутреннего контроля, ее цели и принципов. Усовершенствована классификация предпосылок оптимизации системы внутреннего контроля сельскохозяйственных предприятий. Обоснован методический подход к организации эффективной системы внутреннего контроля с использованием косорсинга, что позволяет рационально совместить управленческий контроль и контроль собственника. Предложено использование оценочно-ситуационного подхода к оценке эффективности и качества системы внутреннего контроля и определения уровня ее содействия достижению целей предприятия.
Опис: The thesis focuses on the original method to solve the scientific problem of internal control activity improving in the management system of agricultural enterprises. It has been substantiated the matter of the term «control» as one of economic and management categories. The term’s conceptual body and approaches to its meaning formulation have been clarified and coordinated. The study has reached to profound theoretical background of internal control analysis being a system itself. The ways of settling of the views on the elements’ compound determination of internal control, its objectives and principles have been also proposed in the work. The research has made it possible to improve the classification of optimization conditions of the agricultural enterprises’ internal control system as well as the methodology of the effective internal control based on co-sourcing business that gives the opportunity to combine management and supervision control efficiently. Consequently, it has been offered to use evaluated and situational approach in both estimation of internal control effectiveness and quality, and determination of the system support level in reaching an enterprise’s goals.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1719
Розташовується у зібраннях:Дисертації та автореферати

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Автореферат_Гончар.pdf411,81 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок