DSpace Eлектронний репозиторій Сумського НАУ
 

Sumy National Agrarian University >
Наукові праці >
Дисертації та автореферати >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/107

Назва: Економічна ефективність виробництва зерна в сільськогосподарських підприємствах в умовах формування регіонального ринку
Інші назви: Экономическая эффективность производства зерна в сельскохозяйственных предприятиях в условиях формирования регионального рынка
Economic efficiency of corn production in agriculture enterprises in the conditions of regional market forming
Автори: Лишенко, Маргарита Олександрівна
Лышенко, Маргарита Александровна
Lichenko, M. A.
Ключові слова: ринок, ринок зерна, ефективність, аналіз, оптимізація, модель, конкурентоспроможність, інфраструктура.
рынок, рынок зерна, эффективность, анализ, оптимизация, модель, конкурентоспособность, инфраструктура.
market, grain crops market, economic efficiency, analysis, optimization, models, infrastructure
Дата публікації: 2008
Видавець: Білоцерківський національний аграрний університет
Бібліографічний опис: Лишенко М. О. Економічна ефективність виробництва зерна в сільськогосподарських підприємствах в умовах формування регіонального ринку [Електронний ресурс] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (економіка сільського господарства і АПК)” / М. О. Лишенко. – Біла Церква, 2008. – 35 с.
Короткий огляд (реферат): У дисертації розглянуто теоретико-методологічні основи формування та функціонування ринків зерна. Проаналізовано розвиток зернового ринку України за останні десять років, і визначено місце Сумської області на державному ринку зерна. Систематизовано теоретичні, методичні та практичні аспекти економічної ефективності виробництва в цілому і виробництва зерна зокрема в умовах становлення ринкових відносин. Розглянуто економічну ефективність як найважливішу у системі економічних категорій, від адекватності трактування якої залежить правильність усієї системи ефективності виробництва. Обґрунтовано критерії і систему показників, що відображають рівень економічної ефективності виробництва, переробки і реалізації зерна, дозволяють виявити шляхи її підвищення. Проведено аналіз факторів, які впливають на ефективність функціонування зернового ринку. Визначено оптимальну модель оптимізації обсягів і структури виробництва зернової продукції, проаналізовано ефективність виробництва та канали реалізації зернової продукції. Спрогнозовані перспективи розвитку зернового ринку Сумської області, а також розраховані показники економічної ефективності на перспективу. Целью диссертационного исследования является обоснование и разработка теоретических и практических рекомендаций относительно повышения экономической эффективности производства зерна в сельськохозяйственных предприятиях в условиях формирования регионального рынка. Объектом исследования выступает процесс формирования и функционирования зернового регионального рынка Сумской области. Предмет исследования – совокупность теоретических, методологических подходов и экономико-организационных процессов относительно формирования и функционирования регионального зернового рынка и изучение экономической эффективности производства. В диссертации рассмотрены теоретико-методические основы формирования и функционирования рынка зерна. Дается классификация рынков, выделены функции рынка. Приводится классификация агрегативного рынка зерна. Освящены вопросы инфраструктуры и конъюнктуры рынка зерна. Систематизировано теоретические, методологические и практические аспекты экономической эффективности производства в целом и производство зерна непосредственно в условиях становления рыночных отношений. Рассмотрена экономическая эффективность как самая важная в системе экономических категорий, от адекватности, трактовки которой зависит правильность всей системы эффективности производства. Обоснованы критерии и система показателей, которые отображают уровень экономической эффективности производства, переработки и реализации зерна, разрешают определить пути ее повышения. Формирование рынка зерна происходит в зависимости от производства, спроса и предложения, соотношение между которыми определяется внутренними объемами производства и внешними запросами на рынке. Проведен анализ факторов, которые влияют на эффективность функционирования рынка зерна. В работе усовершенствовано оценку состояния экономической конъюнктуры зерна с определением основных факторов на эффективность производства. Проанализировано развитие зернового рынка Украины за последние десять лет и определено место Сумской области на национальном рынке зерна. Проведен комплексный анализ основных показателей, который характеризуют общую конъю-нктуру рынка зерна Сумской области. Анализ состояния регионального рынка Сумской области показал, что существует зависимость между объемами производства, реализации и ценой реализации продукции. Ценовая конъюнктура регионального зернового рынка в последние годы определяется соотношением спроса и предложения, которые складываются на рынке. Так, объемы реализации возрастают тогда, когда предложение на рынке самое высокое, а уровень цен на рынке самый низкий. Самая высокая цена на рынке наблюдается в 2006 году – 502,3 грн/тонну, что объясняется минимальным объемом производства на рынке – 807,4 тыс. тонн, и практически самым низким объемом реализации за исследованный период – 619,4 тыс. тонн. А в 2002 году при производстве зерна 1305,4 тыс. тонн количество реализованной продукции составила 843,2 тыс. тонн и цена реализации – 276,7 грн. В работе рассмотрены основные каналы сбыта продукции. Установлено, что на внутренний рынок зерновые поступают за традиционной схемой реализации: заготовительным предприятиям, населению, включая продаж и выдачу в счет заработной платы и платы за аренду земли, продажа на рынке и коммерческим организациям, через биржи и по бартерным договорам. Анализ показал, что значительно уменьшился объем реализации заготовительным организациям, тогда как выросла реализация коммерческим организациям. Исследования показали, что самый высокий валовой сбор в области получен в 2002 году – 1305,4 тыс. тонн. Такая ситуация объясняется высоким уровнем урожайности, который составил 25,5 ц/га. Исследованиями установлено, что конъюнктура рынка имеет непосредственное влияние на эффективность производства. Формирование рынка определяет объем и структуру продукции, которая реализуется, а рынок формирует цену и соответственно к спросу формируется объем производства и затраты. Одним из факторов, который характеризует эффективность производства зерна есть рентабельность. В целом уровень рентабельности имеет тенденцию к сокращению. Так, в 2006 году рентабельность составила 11 %, тогда как в 2002 году – 83,5%. Такая ситуация объясняется повышением себестоимости за этот же период цены. Определена оптимальная модель оптимизации объемов и структуры производства зерновой продукции, проанализировано эффективность реализации и каналы реализации зерновой продукции. Спрогнозированы перспективы развития зернового рынка Сумской области, а также рассчитаны показатели экономической эффективности на перспективу.
Опис: Theoretical and methodological bases of formation and grain products markets have been considered. The development of the grain market of Ukraine for the past years has been analyzed, trend of national trade with grain and role of Sumy region in the Ukraine market have been determined. The theoretical, systematical and practical aspects of economic efficiency of pro-duction on the whole and, particularly of grain production in conditions of the formation of market relations are generalized. The economic efficiency as the main economic cate-gory is considered; the correctness of the whole system of production efficiency depend on its right interpretation. Criteria and the system of indexes which reflect the level of eco-nomic efficiency of production, working up and realization ways of its increasing are grounded. The factors determent economic efficiency of grain production, which summary action is the main condition of highly effective production is delimited. Key words: market, grain crops market, economic efficiency, analysis, optimiza-tion, models, infrastructure.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/107
Розташовується у зібраннях:Дисертації та автореферати

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
opr041Q6.pdf357,34 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок