DSpace Eлектронний репозиторій Сумського НАУ
 

Sumy National Agrarian University >
Наукові праці >
Дисертації та автореферати >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/106

Назва: Еколого-економічна оцінка функціонування дорожньої мережі в аграрній сфері
Інші назви: Эколого-экономическая оценка функционирования дорожной сети в аграрной сфере
Ecological and economic estimation of road system functioning in agrarian sphere
Автори: Храпаль, Оксана Вадимівна
Храпаль, Оксана Вадимовна
Khrapal, O. V.
Ключові слова: дорожньо-транспортний комплекс
агролісомеліорація
екологічний паспорт
Європейська транспортна система
сервітут
транспортна дискримінація
дорожно-транспортный комплекс
агролесомелиорация
экологический паспорт
Европейская транспортная система
сервитут
транспортная дискриминация
motor roads complex
agro-forest melioration
ecological passport
European transport system
servitute
transport discrimination
Дата публікації: 2010
Видавець: Національний ун-т водного господарства та природокористування
Бібліографічний опис: Храпаль О. В. Еколого-економічна оцінка функціонування дорожньої мережі в аграрній сфері [Електронний ресурс] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища" / О. В. Храпаль. - Рівне, 2010. - 21 с.
Короткий огляд (реферат): Дисертаційна робота присвячена теоретичним та методичним засадам удосконалення механізму оцінки еколого-економічної та соціально-екологічної ефективності поліпшення транспортних умов автомобільних доріг сільськогосподарського призначення. У роботі розглянуто значення автомобільного транспорту та роль автомобільних доріг у національній економіці держави, в тому числі й у виробничій функції сільськогосподарського виробництва; досліджено стан економічних, соціальних та правових проблем функціонування дорожньо-транспортного комплексу в аграрній сфері; сформульована критеріальна база оцінки рішень будівництва та експлуатації автодоріг, у тому числі з урахуванням агролісомеліорації. Запропонована методика визначення оптимальної ефективності інфраструктури села за допомогою дорожньо-транспортної системи передбачає модель кількісну – для розрахунків економічних чинників з використанням відомих розробок, та якісну – за розробленою, на основі систематизації екологічних наслідків від функціонування автомобільної дороги і роботи транспорту, формулою інтегрованого показника екологічного стану галузі. Опрацьована система впливу дорожньо-транспортного комплексу на соціальний розвиток села з урахуванням транспортної дискримінації сільського населення та визначені збитки національної економіки країни у зв’язку з погіршенням його здоров’я. Диссертационная работа посвящена теоретическим и методическим задачам усовершенствования механизма оценки эколого-экономических и социально-экологических показателей эффективности улучшения транспортных условий автомобильных дорог сельскохозяйственного назначения. В настоящее время сложилась общая модель дорожной системы «водитель–автомобиль–дорога–окружающая среда» и сформирована схема влияния автомобильного транспорта и дороги на окружающую среду, которая распространяется на резервно-технологическую, санитарно-защитную зоны и зону влияния. В диссертационном исследовании учитывалось, что улучшение условий движения транспортных средств при организации перевозок в системе агропромышленного комплекса должно основываться на определении обобщенных показателей экономического, экологического и социального значения с использованием системного влияния на окружающую среду и развития сельского хозяйства в зависимости от состояния автомобильной дороги и работы автотранспорта. В количественном определении закон функционирования для рассматриваемой системы пока неизвестен. Систематизировав основные экономические показатели улучшения дорожных условий движения автотранспорта при организации местных сельскохозяйственных перевозок по двум группам (факторы влияния на экономические показатели функционирования дороги, как инженерного сооружения, и факторы влияния на экономические показатели от работы автотранспорта), считаем целесообразным, для определения экономической эффективности дорожно-транспортного комплекса, использовать методы расчетов в количественном выражении. Основные экологические показатели при улучшении дорожных условий движения автотранспорта, которые необходимо систематизировать также по двум группам (экологические последствия от функционирования автодороги и экологические последствия от работы автотранспорта), дали возможность разработать методику расчетов интегрированного показателя экологического состояния окружающей природной среды от функционирования дорожно-транспортного комплекса. Оценка производится для каждого параметра, а также устанавливается степень соответствия его природоохранным требованиям. Назначение мероприятий по уменьшению влияния на окружающую среду определяется в зависимости от значения интегрированного показателя. На основе систематизированного анализа влияния дорожно-транспортного комплекса на социальное развитие села, с учётом транспортной дискриминации населения, в связи со снижением состояния его здоровья, подсчитан ущерб национальной экономике страны. В диссертационной работе определено значение дорожной составляющей в производственной функции сельскохозяйственного производства. В дорожной отрасли Украины разработан стандарт на экологический паспорт дорог первого и второго экологического класса. Предложенная методика оценки экологического состояния автодорог может служить основой для внесения изменений и дополнений к ГСТУ в части расширения его действия и на дороги третьего экологического класса. В диссертационной работе дана оценка агролесомелиоративным мероприятиям защиты окружающей среды, рассмотрены вопросы упорядочения землеотвода под полосу отвода для автомобильных дорог, в том числе с учетом статуса сервитутов, а также необходимость создания системы мониторинга охраны окружающей среды в дорожном хозяйстве.
Опис: The thesis is dedicated to theoretical and methodical tenets of perfection of mechanism of economical and ecological-social evaluation of results of improvement of transport conditions of agricultural motor roads. The significance of automobile transport and the role of motor roads in national economy, including their functional predestination in agricultural production, have been raised in the thesis; economical, social and legal problems of agricultural road-transport complex functioning have been investigated; criteria basis of evaluation in construction and exploitation of motor roads has been formulated. A special methodology is proposed. Through this methodology determination of optimal village infrastructure through road transport system could be done. Methodology foresees quantitative and qualitative models. Quantitative model is based on calculation of economical factors through certain new-proposed methods. Qualitative model is based on developed formula of aggregated factor of sphere ecological conditions. Such formula is developed through systematization of ecological influence of motor road and transport. System of influence of road complex on villages social development is worked out. Transport discrimination of village population is taken into account. Losses of national economy, related to bad health condition of village population is described. The necessity of introduction of changes and addition to BSTU (OST) (Branch Standard of Ukraine) “Automobile Roads of Common Usage. Ecological Passport”, related its application widening upon the third ecological class roads has been grounded in the Thesis; the problems of legal significance in regulation of land apportionment for motor roads and creation of monitoring system for environmental protection in roads sphere have been researched.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/106
Розташовується у зібраннях:Дисертації та автореферати

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
opr041Q0.pdf375,82 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок