DSpace Eлектронний репозиторій Сумського НАУ
 

Sumy National Agrarian University >
Наукові праці >
Дисертації та автореферати >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/100

Назва: Вдосконалення управління регіональним соціально-економічним розвитком в умовах транзитивної економіки
Інші назви: Совершенствование управления региональным социально-экономическим развитием в условиях транзитивной экономики
Improvement of management by regional socio-economic development in the conditions of transit economy
Автори: Соколов, Микола Олександрович
Соколов, Николай Александрович
Sokolov, Nikolai A.
Ключові слова: управління, регіон, прогнозування, планування
управление, регион, прогнозирование, планирование
management, region, prognostication, planning
Дата публікації: 2006
Видавець: Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
Бібліографічний опис: Соколов М. О. Вдосконалення управління регіональним соціально-економічним розвитком в умовах транзитивної економіки [Електронний ресурс] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук : спец. 08.02.03 "Організація управління, планування та регулювання економікою" / М. О. Соколов. – Х., 2006. – 40 с.
Короткий огляд (реферат): У дисертації досліджуються теоретичні, методологічні, та практичні питання вдосконалення управління регіональним соціально-економічним розвитком на основі оптимізації міжбюджетних відносин і трансфертної політики, реалізації державної компенсаційної політики та підтримки регіональних цільових інвестиційних проектів і програм. Пропонуються науково-методичні підходи до оцінки фінансового стану об’єкта бюджетної системи; принципи і методи вдосконалення механізму розподілу міжбюджетних трансфертів на основі індексу регіонального людського розвитку. Розроблено економіко-математичну модель дворівневої системи управління інвестиційною діяльністю в регіоні. З урахуванням сучасних тенденцій розвитку теорії і практики управління складними регіональними соціально-економічними системами обґрунтована стратегія розвитку соціальної сфери Сумської області.
Опис: В диссертации исследуются теоретические, методологические и практические вопросы совершенствования управления региональным социально-экономическим развитием в условиях транзитивной экономики. Исследуются сущность, содержание, принципы и механизмы реализации государственной региональной социально-экономической политики, систематизированы задачи и направления совершенствования механизма управления региональным социально-экономическим развитием. Получили дальнейшее развитие теоретические исследования принципов и методов интегральной оценки социально-экономического развития региона. Показано, что принципам научности, системности, комплексности и объективности интегральной оценки отвечает показатель "индекс регионального человеческого развития". Обоснованы научно-методические подходы к прогнозированию экономического развития региона. Определена экономическая сущность и обоснованы научно-методические подходы к реализации процедуры социальной экспертизы нормативных актов и управленческих решений. Доказано, что существующие методы регулирования трансфертной политики не отвечают современным экономическим отношениям. Применяемая Кабинетом Министров Украины "Формула распределения межбюджетных трансфертов" не учитывает сложившиеся региональные диспропорции в развитии объектов социальной инфраструктуры, различия в уровне заболеваемости населения, экологическую обстановку и т.п. Теоретически обоснованы направления и предложены научно-методические подходы к совершенствованию государственной трансфертной политики. Обоснованы принципы формирования местных бюджетов на основе социальных стандартов. Исследовано экономическое содержание и предложен механизм реализации государственной компенсационной политики. Разработана экономико-математическая модель двухуровневой системы управления инвестиционной деятельностью в регионе. На основе оптимизации взаимодействия элементов инвестиционного комплекса региона показаны преимущества программно-целевого управления региональными инвестиционными проектами и программами. Предложены научно-методические подходы к распределению затрат и результатов между участниками региональных инвестиционных проектов и программ. Исследуются логика и предпосылки развития управления сложными региональными социально-экономическими системами. На основе анализа основных моделей управления показано, что модели регионального административного управления эволюционируют от веберовской бюрократической модели к административным моделям. Предложены принципы и методы разработки стратегии социально-экономического развития области. In the dissertation practical questions of improvement of management are investigated by regional social and economic development theoretical, methodological, and on the basis of optimization of interbudgetary attitudes and a transfer policy, realization state compensative policies and supports of regional target investment projects and programs. Scientific – methodical approaches to an estimation of a financial condition to object of budgetary system are predicted; principles and methods of improvement of the mechanism of distribution of interbudgetary transfers on the basis of an index of regional human development. The economically – mathematical model of a two-level control system by investment activity in region is developed. In view of modern lines of development of the theory and practice of management by complex regional social and economic systems the proved strategy of development of social sphere of the Sumy area.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/100
Розташовується у зібраннях:Дисертації та автореферати

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
opr041OE.pdf468,72 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок